Timon politiikka-blogi

Suomen yhtenäisyys koetuksella

Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlitaan ristiriitaisissa tunnelmissa. Kansan yhtenäisyys on ollut pahasti koetuksella viime aikoina. Merkittävinä tekijöinä yhtenäisyyden heikentymiseen ovat nationalismin nousu ja siihen liittyvät suvaitsevaisuuskiistat sekä taloudellinen eriarvoisuus. Tässä kirjoituksessa pohdin syitä näiden ongelmien kärjistymiselle. 

Suomessa on paljon nyky-yhteiskuntaan tyytymättömiä ihmisiä. Tyytymättömyys ei sinänsä ole ongelma, jos tyytymättömät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan oman asemansa parantamiseen. Usein näin ei kuitenkaan ole, jolloin tyytymättömät ovat alttiita populistisella vaikuttamiselle. Populismin seurauksena tyytymättömyys kanavoituu täysin eri asiaan, kuin mistä se on alkuperäisesti lähtöisin. Tilannetta pahentaa entisestää yhteiskunnan "kerman" vakuuttelu, kuinka hyvä ja oikeudenmukainen maa Suomi on. Ainoa asia millä on merkitystä tyytymättömille ihmisille on heidän kokemukset ja niihin eivät "tilastokikkailut" auta. Tyytymättömien ihmisten aiheuttaman yhteiskunnallisen paineen vuoksi useat kokevat, että meidän tulisi ensi sijassa auttaa oman maan kansalaisia. Tällöin maahanmuuttajien auttaminen ja kehitysyhteistyö on aina toissijaista. Nykyisessä verkottuneessa yhteiskunnassa solidaarisuudessa ei voida poimia rusinoita pullasta vaan meidän tulee yhtälailla auttaa oman maan kansalaisia kuin maahanmuuttajia sekä köyhien maiden kansalaisia.

Historiassa on paljon esimerkkejä, kuinka paljon kansan yhtenäisyys on vaikuttanut maan yhteiskunnalliseen vakauteen sekä sitä kautta myös valtion puolustuskykyyn. Ei pidä olettaa yhteiskunnallisen vakauden olevan jokin itsestäänselvyys. On monia esimerkkejä, joissa yhteiskunnallinen vakaus on heikentynyt erittäin nopeasti taloudellisen tai muun vakauteen liittyvän seikan ansiosta.

Yhtenäisyyden kannalta haastava tekijä monien heikko sietokyky erilaisuutta kohtaan. Nationalistit kokevat yhtenäisyyden vaativan kulttuurillista ja etnistä yhtenäisyyttä. Monen tutkijan näkemyksen mukaan Suomen kulttuurinen homogeenisyys on myytti. Todellinen kansan yhtenäisyys lähtee hengellisestä yhtenäisyydestä, jossa kohdellaan muita samalla tavalla kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Valitettavasti monet ajattelevat yhtenäisyyden vaativan kulttuurista ja etnistä yhtenäisyyttä. Siksi nämä ihmiset kokevat maahanmuuttajat uhkana, jotka ovat tulleet rikkomaan meidän yhtenäistä kansaa. Näiden ihmisten suvaitsevaisuuteen käännyttäminen ei tule olemaan helppoa. Tulevaisuudessa monikulttuurisuus on ainoa vaihtoehto pitää Suomi hyvinvointivaltiona. Näin ollen tulevaisuudessa etnisen suvaitsevaisuuden kannattajien ja vastustajien väliset kiistat tulevat aiheuttamaan erittäin suuria uhkia yhteiskuntarauhalle, jos ongelmaan ei tartuta ajoissa.

Toinen merkittävin tekijä yhteiskunnallisen vakauden takaajana on eriarvoistumisen kasvu. Suomessa käytävä eriarvoistumiskeskustelu keskittyy suurimmaksi osaksi tuloeroista väittelyyn. Paljon merkittävämpää olisi pohtia köyhyysrajan alapuolella olevien ihmisten määrän muutoksia sekä heidän asemansa (taloudellinen ja oikeudellinen) parantamista.

Merkittävä haaste heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on ihmisten käsitys vapaamatkustajaongelman yleisyydestä. Monet hyvätuloiset ihmiset eivät voi sietää ajatusta, että joku voisi ansaita elantonsa tekemättä mitään. Hyvinvointivaltion perustehtäviin kuuluu taata jokaiselle riittävä toimeentulo elämiseen. Vapaamatkustajaongelmaa ei voida näin ollen oikein mitenkään hyvinvointivaltiossa estää. Tärkeämpää olisikin keskittyä siihen, miten kannustetaan ja mahdollistetaan ihmisten osallistuminen yhteiskunnan kehittämiseen myös normaalin palkkatyön ulkopuolella. Tässä yhtenä keinona on järjestöissä tapahtuman vapaaehtoistyön tukeminen. Järjestöissä tehdään paljon yhteiskunnallisesti merkittävää työtä myös ilman palkkaa. Vapaaehtoistyö ei pitäisi kuitenkaan tarkoittaa ilmaistyötä vaan ihmisille pitää taata toimeentulo myös vapaaehtoistyössä. Tulevaisuudessa työelämä tulee muuttumaan merkittävästi. Suomessa tulisikin jo varautua tulevaisuuden työelämän muutoksiin, jossa normaalin palkkatyön lisäksi tulee entistä enemmän muita työnteon muotoja.

Kolmas merkittävä ongelma yhtenäisyyden parantamisessa on nykyinen talousjärjestelmä, joka perustuu ihmisten itsekkyydelle. Ihmiset on opetettu olemaan itsekkäitä ja havittelemaan vakaata työuraa ja sen kautta taloudellista vakautta hyvän perhe-elämän takaamiseksi. Meidän mieleen on iskostettu onnellisuuden olevan kiinni taloudellisesta vakaudesta ja perhe-elämästä. Näin tilastojen valossa onkin, mutta asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Kyse on vähän muna kana ongelmasta eli meidän mieleen on iskostettu monien sukupolvien ajan, kuinka hyvä elämä koostuu perheestä ja hyvästä toimeentulosta. Tällä hetkellä vielä suurin osa on kohtuullisesti palkatussa työssä, jolloin kyselytutkimusten tulokset ovat sen mukaisia. Tämä aiheuttaa kuitenkin sen, että ihmiset rupeavat vertailemaan toisiaan ja se aiheuttaa onnellisten ja tyytymättömien joukon. Tämä näkyy myös jossain määrin usein ihmisten tiedostamattomassa käytöksessä, jossa vähävaraisia pidetään alempiarvoisina. Näin ollen yhteiskunta on rakentunut ihmisten välisen kilpailun varaan. Samaan aikaan ihmiset ovat entistä enemmän verkottuneita keskenään. Tämä aiheuttaa lisääntyvää altistumista toisten vertailuun ja se saattaa heikentää yhtenäisyyttä entisestään.

Yhteiskunnalliset ongelmat ovat kuitenkin sellaisia, mitkä vaatisivat entistä enemmän kansalaisten yhteistyötä. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään usein vain samanmielisten kanssa. Ongelman korjaamiseen ei ole mitään pikaisia keinoja. Yksi merkittävä tekijä on ihmisten tietoisuustaitojen parantaminen, minkä myötä ihmiset oppivat paremmin tunnistamaan uskomuksiinsa ja käytökseensä vaikuttavat tekijät. Meidän pitää myös miettiä yhteiskunnan uudistamista ihan uudella tavalla, joka ei enään perustu ihmisten itsekkyydelle vaan ihmisten väliselle yhteistyölle.  

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Hyvä kirjoitus! Puhut mionikulttuurisuudesta ja sen välttämättömyydestä. Olen osittain samaa mieltä. Erivärisiä ihmisiä tänne kyllä mahtuu. Sanot että kaikki kulttuurit voivat toimia rinnakkain - Eli että maahanmuuttajat voivat ottaa kulttuurinsa mukaan ja harjoittaa sitä täällä samoin periaattein kun on tehnyt entisessä kotimaassaan. Tästä olen eri mieltä. Joillakin kulttuureilla on tapoja jotka ovat Suomessa jopa laittomia. Räikeimmät epäkohdat ovat:

1.Tyttöjen silpomiset (joskus leikataan ulkoiset synnytyselimet kokonaan pois ja ommellaan aukko ihan pieneksi)

2.Tyttöjen ja naisten eriarvoisuus, he ovat toisen luokan kansalaisia yhteisössään.

Naiset eivät edes saa kuunnella saarnaa rukoushuoneessa yhdessä miesten kanssa, vaan joutuvat viereiseen huoneeseen kuntelemaan.

Tyttöjen pakkoavioliitot, miehillä saa olla monta vaimoa, naista saa lyödä.

Tyttöjä lähetetään kotimaihinsa mikäli käyttäytyvät väärin. Aikuiset miehet saattavat jopa käydä koulussa tarkistamassa tyttöjen käytöstä jne.

Meillä olisi paljon vähemmän ongelmia mikäli yllä mainitsemiini ongelmakohtiin olisi tarmokkaasti alusta alkaen puututtu. Suomessa ehdimme vieläkin puuttua näihin, koska maahanmuuttajia on verrattain vähän. Toisin on Ruotsissa - En usko että he enää pystyvät muuttamaan niitä tapoja, jotka sotivat oikeustajuamme vastaan.

Maahanmuuttajatytöt ja-naiset odottavat apuamme. He eivät voi yksin muuttaa tilannettaan vaan he tarvitsevat apuamme. Mutta valitettavasti harva haluaa puhua heidän puolestaan ja näin Suomi hylkää nämä naiset pärjäämään omillaan. Mitä me pelkäämme?

Käyttäjän tkuusiol kuva
Timo Kuusiola

Kiitos hyvästä kommentista. Kaikissa kulttuureissa on tapoja, jotka ovat jopa laittomia tai toisia loukkaavia. Kulttuurien kunnioittaminen ei tarkoita, että kaikki epäinhimillisetkin tavat pitäisi omaksua osaksi kulttuuria. Kaikista kulttuureista tulisi siivota sellaiset tavat, jotka loukkaavat toisia ihmisiä tai luontoa. Länsimaissa on lait suojelemassa ihmisiä, minkä takia lain pitää päivittää niin, että se kieltää kultuureista epäinhimilliset tavat. Lisäksi tarvitaan myös valistusta.
Olen edelleen sitä mieltä, että monikulttuurisuus on ainoa järkevä tapa rakentaa suvaitsevaisempaa ja kuulttuurillisesti rikkaampaa yhteiskuntaa. Se pitää vaan tehdä järkevästi siivoamalla kulttuureista sinne pesiytyneet epäinhimilliset tavat.

Erkki Joona

Poliitikkojemme suurin virhe on loukata päätöksillään kansalaisten oikeustajua, sillä siitä ei hyvää seuraa yhteiskunnalliselle kehitykselle. Populismi on nykyajan synonyymi kapinalle ja siksi huomattavasti parempi vaihtoehto yhteiskunnallisille muutoksille.

Pekka Pylkkönen

Kyllä lähtökohta on se että ei ole mitään yhtenäisyyttä jos joku on koko ajan käsi ojossa ja toinen joutuu sen elättämään. Loisten kanssa ei pidä pyrkiä elämään vaan loiset pyritään karistelemaan irti. Symbioosi on se luonnon yhteistyömuoto jota kaikki osapuolet haluavat.

Vapaamatkustajuus on suurin yhteiskuntaa rikkova voima. Ja niin sen pitää ollakin. Ketään ei pidä opettaa siihen että ilman omaa panosta yhteiseksi hyväksi voi vain nauttia muiden duunin hedelmistä.

Siis ei. Ihmisille ei pidä taata yhtään mitään. Ei ainakaan mitään sellaista jonka joku toinen ihminen joutuu maksamaan.

Toimituksen poiminnat